ÖZEL HABER
Giriş Tarihi : 09-03-2021 22:43   Güncelleme : 09-03-2021 22:43

Miraç Kandilinde Özellikle Yapılması Gereken İbadetler! Miraç Kandilinde Hangi Dualar ve Sureler Okunmalı

10 mart 2021 tarihinde Müslümanlar için kadir gecesinden sonra en kutsal gün olarak kabul edilen Miraç Kandilini ifa edeceğiz.

Miraç Kandilinde Özellikle Yapılması Gereken İbadetler! Miraç Kandilinde Hangi Dualar ve Sureler Okunmalı

10 mart 2021 tarihinde Müslümanlar için kadir gecesinden sonra en kutsal gün olarak kabul edilen Miraç Kandili'ni ifa edeceğiz. İçinde bulunduğumuz hicri 1442 yılının Recep ayının 26. Gecesine denk gelen bu anlamlı günde tarih boyunca ecdadımız ibadetlerine daha da ehemmiyet göstererek günahlardan arınmayı ve yakarış için dualar etmeyi ihmal etmemişlerdir.

Özelikle Osmanlı zamanında cami ve mescitlerde kullanılan aydınlatmalardan dolayı bu güne miraç isminin verildiği düşünülmektedir. Gecenin esasında ise Hz. Muhammed (SAV) in Allahın taktiri ile Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya oradan da Allah katına çıkarak insanlığa verilen hediyeler ile geri döndüğü Kuran-ı Kerimde anlatılmaktadır. İsra suresinin ilk ayetlerinde bu olay şöyle bildirilmiştir:

Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Bu ayet ile anlaşılmaktadır ki miraç hadisesinde Allahu teala için zor olan hiçbir şey yoktur. Peygamber Efendimiz (SAV)' in miraç hadisesinde bizlere Allah katından getirdiği en büyük hediye ise 5 vakit kılınan namazdır. Namaza hazırlanırken başlayan görünen kirlerden arınma, namaz için alınan ilk tekbir ile manevi huzura dönüşür. İnsana Allahtan başka kimsenin önünde eğilmemeyi ve secde etmemeyi emrederken aynı zamanda aslında insanın ne kadar aciz bir varlık olduğunu da idrak etmesini sağlar. Aynı surede belirtilen bir başka ayette ise “yer yüzünde böbürlenerek yürüme” emri insanın dünya hayatının geçiciliğini unutmaması ve kendini büyük görmemesi anlatılmaya çalışılmıştır. Bu gecede Müslümanlar olarak bizlere düşen en büyük görev ise kıldığımız 5 vakit namazı, namazın farz kılındığı bu gecede yeniden gözden geçirmemiz.

Namaza dururken dünya ile ne kadar alakamızı kesebiliyoruz kontrol etmemiz. Savaşta yaralanan ve ayağına ok saplanan Hz Ali’nin ayağındaki ok çıkarılırken acı hissetmemek için durduğu namaz ile bizim kıldığımız namazı mukayese etmeliyiz. Vay o namaz kılanların haline ki onlar namazları gösteriş için kılarlar (Maun Suresi) ayeti ile mahşerde yargılanmak ne kötüdür. Miraç gecesinde yapılacak duaların belki de en önemlisi “Yarabbi bizi ve neslimizi hakkı ile namaz kılanlardan eyle”

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Miraç gecesi, Kur’an-ı Kerimde; ‘Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.’ şeklinde beyan edilmiştir. Müslümanlar bu tarihe az bir zaman kala kandil günlerinde yapılacak ibadetleri araştırmaya başladılar. Bu ibadetler arasında Kur'an-ı Kerim okumak, Cevşen-ül Kebiri okumak da yer alıyor.

-Kur'an-ı Kerim okunmalı

-Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

-Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

-Allah rızası için namaz kılmalı

-Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

-Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

-Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

-Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

-Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

-Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

-Dargın ve küskünleri barıştırmalı

-Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

-Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.

İşte, Miraç gecesi yapılacak ibadetler:

-Gecenin bir bölümü teheccüd namazı

-Zikir

-İstiğfar

-Dua etmek

-Seherde kuşluk (dûha) namazı

-Kur'an okumak

Bir diğer Miraç Gecesi Yapılacaklar için ise şunlar tavsiye edilir:

“Her kim o gecede 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir sure okur, iki rekatta oturup teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse, sonra 100 kere;

‘Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber’ (Türkçe anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür)

Deyip, 100 kere de istiğfarda bulunur, sonra da Nebi (sav)’e 100 kere salat okursa;

Bir kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir desabah oruca niyet ederse, bir masiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah onun bütün dualarını kabul eder.”