GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-04-2021 18:22   Güncelleme : 06-04-2021 18:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi Alımı Yapıyor! İşçi Alımı Şartları Nedir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İŞKUR üzerinden yayınlanan ilan kapsamında kurum bünyesinde farklı illerde görev yapacak işçi alımı yapılacağı açıklandı. Alınacak işçilerin sürekli statüsünde çalışacakları ifade edilirken başvuru yapmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. İlgili şartları yerine getiren işçiler başvurularını 9 Nisan 2021 tarihine kadar yapabilecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi Alımı Yapıyor! İşçi Alımı Şartları Nedir?

Bakanlık bünyesinde sürekli kadro ile çalışacak olan işçilerin başvurularını İŞKUR üzerinden belirtilen tarihe kadar yapmaları gerekiyor. Salgın şartları yüzünden ise başvurular online olarak yapılacak. Kadroya hak kazanan adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura ile belli olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi Alımı Nasıl Başvuru Yapılır?

İlgili pozisyonlara başvuru yapmak isteyenlerin gerekli şartları sağlamaları halinde başvurular için şu yöntemleri takip etmeleri gerekiyor;

 • Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacaktır.
 • Başvuruların son tarihine kadar alımlar açık olup bu tarih sonrasında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru yapmak isteyenlerin İŞKUR sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda üyeliği olmayan adayların sisteme bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak girerek kayıt olmaları gerekmektedir. Hatalı ya da eksik bilgiler ile kayıt olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kura sonucunda belli olacak adaylardan daha sonra adli sicil belgesi, sağlık raporu, erkek adaylar için askerlik belgesi gibi belgeler talep edilecektir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi Alımı Şartları Neler?

Adayların ilana başvuru yapmaları için şu şartları taşımaları gerekiyor;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilen anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması,
 • Temizlik görevlisi kadrosu için en az ilköğretim mezunu olmak, güvenlik görevlisi kadrosu için ise en az lise mezunu olmak,
 • 30 yaşını başvuru tarihi itibariyle aşmamak olmak,
 • Daha önce kamu kurumlarından istifa etmemiş olmak gerekmektedir.

Şartları taşıyan adaylar başvurularını 9 Nisan tarihine kadar yapabilecekler.